ADB (Android Debug Bridge) i Fastboot to niezwykle przydatne narzędzia dla użytkowników systemu Android, szczególnie dla tych, którzy lubią eksperymentować z oprogramowaniem swoich urządzeń. Te narzędzia pozwalają na połączenie się z urządzeniem z zainstalowanym systemem Android z komputera i wykonywanie różnych zadań diagnostycznych, debugowanie, oraz zarządzania urządzeniem z poziomu wiersza poleceń. W tym artykule omówię, jak zainstalować ADB i Fastboot oraz jak z nich korzystać krok po kroku.

Instalacja Minimal ADB and Fastboot Tool

 • Pobierz – https://developer.android.com/studio/run/win-usb i zainstaluj – https://developer.android.com/studio/run/oem-usb#InstallingDriver deweloperski sterownik Google USB dla smartfona
 • Pobierz najnowszą wersję Minimal ADB and Fastboot Tool z oficjalnej strony Google – https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip
 • Rozpakuj pobrany plik zip do lokalizacji na swoim komputerze, na przykład do folderu C:\adb
 • Naciśnij klawisz Win + X, aby otworzyć menu Power User, a następnie wybierz opcję Wiersz polecenia (administrator)
 • Przejdź do folderu, w którym rozpakowałeś Minimal ADB and Fastboot Tool, używając polecenia cd, na przykład: cd C:\adb
 • Włącz opcje programistyczne oraz debugowanie USB na urządzeniu mobilnym
 • Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla sygnałowego USB
 • Aby sprawdzić, czy ADB poprawnie wykrywa Twoje urządzenie, wpisz w wierszu poleceń: adb devices
 • Jeśli urządzenie zostanie wykryte, będziesz mógł zobaczyć jego numer seryjny
 • Gratulacje! ADB jest teraz gotowe do używania na Twoim telefonie.

Używanie ADB, Fastboot i podstawowe komendy

Po pomyślnej instalacji, możesz używać ADB i Fastboot do różnych zadań, takich jak debugowanie aplikacji, przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych, instalowanie niestandardowych ROM-ów itp. Oto kilka przydatnych poleceń:

 • Aby zrestartować urządzenie w trybie Fastboot, uruchom i połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla sygnałowego USB, a następnie w wierszu poleceń wpisz: adb reboot bootloader
 • Aby uruchomić urządzenie w trybie Recovery: adb reboot recovery
 • Aby wyświetlić listę urządzeń podłączonych do komputera adb devices
 • Aby uruchomić powłokę na urządzeniu: adb shell
 • Aby zainstalować plik APK na urządzeniu: adb install nazwa_pliku.apk
 • Aby wysłać plik na urządzenie: adb push ścieżka_lokalna/nazwa_pliku ścieżka_docelowa_na_urządzeniu
 • Aby pobrać plik na komputer: adb pull ścieżka_na_urządzeniu ścieżka_lokalna. Jeśli nie określono ścieżki lokalnej, plik zostanie pobrany do bieżącego folderu
 • Aby wykonać kopię zapasową danych aplikacji: adb backup -f backup.ab -apk nazwa_pakietu_aplikacji
 • adb logcat – umożliwia przeglądanie logu urządzenia w czasie rzeczywistym. Możesz użyć adb logcat -b radio, aby wyświetlić dzienniki radiowe, i adb logcat -C, aby wyświetlić dzienniki w kolorze.

Używanie ADB, Fastboot i podstawowe komendy

Pamiętaj, że niektóre polecenia mogą wymagać uprawnień roota na urządzeniu, a niektóre operacje mogą spowodować utratę danych, więc korzystaj z tych narzędzi ostrożnie i zawsze miej kopie zapasowe ważnych danych.

Fastboot najważniejsze komendy i polecenia

Fastboot to narzędzie w Androidzie używane do komunikacji z urządzeniem podczas trybu bootloadera. Oto kilka najważniejszych komend Fastboot:

 • fastboot devices: wyświetla listę podłączonych urządzeń w trybie fastboot
 • fastboot flash partycja ścieżka_do_obrazu: flashuje obraz na określoną partycję. Na przykład: fastboot flash boot boot.img
 • fastboot reboot: ponownie uruchamia urządzenie
 • fastboot reboot bootloader: restartuje urządzenie i przechodzi do trybu bootloadera
 • fastboot oem unlock: odblokowuje bootloader urządzenia
 • fastboot oem unlock_critical: odblokowuje krytyczne obszary bootloadera
 • fastboot erase nazwa_partycji: usuwa zawartość danej partycji. Na przykład: fastboot erase cache, fastboot erase boot
 • fastboot boot ścieżka_do_obrazu: uruchamia obraz tymczasowo, bez trwałej zmiany na urządzeniu. Na przykład: fastboot boot boot.img
 • fastboot getvar all: wyświetla wszystkie zmienne odczytywalne przez fastboot na urządzeniu
 • fastboot flashall: flashuje obrazy na wszystkie wspierane partycje jednocześnie.

Używanie ADB, Fastboot i podstawowe komendy

Zwróć uwagę, że korzystanie z fastboota wymaga ostrożności, ponieważ nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Upewnij się, że masz odpowiednie obrazy systemu i wykonywanie operacji jest zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.

Teraz, gdy znasz proces instalacji oraz podstawowe polecenia ADB i Fastboot, możesz zacząć eksperymentować z funkcjami i możliwościami, jakie te narzędzia oferują dla Twojego urządzenia z systemem Android. Pamiętaj jednak, że manipulowanie oprogramowaniem urządzenia może prowadzić do utraty gwarancji, więc działaj ostrożnie i odpowiedzialnie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *